Về Chúng Tôi

Dinh Dưỡng VN là cộng đồng được chúng tôi xây dựng từ đầu năm 2015 nhằm mục đích chia sẻ, cập nhật những kiến thức, kinh nghiệm về dinh dưỡng, Tìm hiểu chuyên sâu về tác dụng, công dụng của các chế độ dinh dưỡng kết hợp vận động và dùng thực phẩm bổ sung